TURO DE BABELO KONTRAU AMIKEJO

 

Turo de Babelo kontrau Amikejo! W jakim to języku? Esperanto! W sierpniu 2023 roku zrealizowaliśmy  bardzo intensywny projekt polsko-ukraiński, w ramach którego młodzi ludzie z Fundacji AVE oraz z ukraińskiej Sosnówki z Fundacji Eco-Miłosierdzie (w tym uchodźcy ze wschodu Ukrainy) poznają fenomenalną ideę Zamenhofa: świata bez wojen!!!

    Szczegóły

    Wspierają nas