BUD - BIAŁOŁĘCKI UNIWERSYTET DZIECI

W naszej dzielnicy działa Białołęcki Uniwersytet Dzieci (w skrócie – BUD), prowadzony przez Fundację AVE przy wsparciu m.st. Warszawy. Studenci w wieku 5-13 lat podczas weekendowych wykładów i ćwiczeń zdobywają tutaj prawdziwe tytuły naukowe od bakałarza poprzez magistra, doktora, docenta po profesora! Mają również swoje własne indeksy, do których pieczołowicie zbierają podpisy wykładowców.

- BUD okazał się strzałem w dziesiątkę – mówi Bartłomiej Włodkowski, szef Fundacji AVE, nazywany przez studentów „rektorem”. – Na Białołęce odczuwalny jest brak oferty pozalekcyjnej dla dzieci. Chcąc temu zaradzić, odwołaliśmy się do popularnej i modnej formuły uniwersytetu dziecięcego. Ale zależało nam, żeby nie powielać schematów. Dlatego tym, co wyróżnia naszą uczelnię jest połączenie formuły szkoły humanistycznej z politechniką. Program obejmuje więc zajęcia zarówno z fizyki, chemii, matematyki, jak i etnografii, historii, dziennikarstwa czy literatury.

Dzieci nie uczestniczą jedynie w wykładach, ale przede wszystkim w ćwiczeniach, w trakcie których w mniejszych, 20-30-osobowych grupach samodzielnie przeprowadzają rozmaite eksperymenty i doświadczenia.