1,5% PODATKU DLA TWOJEJ SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

wróć

Od 2024 roku Rady Rodziców będą mogły pozyskiwać 1,5% podatku na rzecz swoich szkół/przedszkoli za pośrednictwem Fundacji AVE, organizacji pożytku publicznego. To efekt przejęcia przez nas programu prowadzonego z dużym powodzeniem od 9 lat przez Fundację „Rodzice Szkole” (ostatnio korzystało z niego ponad 200 Rad Rodziców, które zebrały blisko 800 tys. złotych na swoje potrzeby).

Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie edukacyjno-wychowawczej działalności szkół i zwiększenie udziału Rad Rodziców w kształtowaniu oferty i odpowiadaniu na potrzeby placówek oświatowych.     

Zasady wypracowane dotychczas przez Fundację „Rodzice Szkole” pozostają bez zmian. Do udziału zapraszamy zarówno Rady Rodziców, które do tej pory korzystały z programu, jak i te które wcześniej nie brały udziału w akcji.

Zasady udziału:

1. Zainteresowane Rady Rodziców powinny skontaktować się mailowo z Fundacją AVE: biuro@fundacjaave.pl. Prosimy o przesłanie następujących danych: nazwa szkoły i adres, imię i nazwisko osoby koordynującej przedsięwzięcia z ramienia Rady Rodziców (imię, nazwisko, mail, telefon).  

2. Zgłoszonym Radom Rodziców mailem prześlemy wzór porozumienia z Fundacją AVE, które określa zasady współpracy. Skan podpisanego porozumienia należy odesłać mailem do Fundacji, a następnie – po podpisaniu przez władze Fundacji – przekażemy go Państwu.  

Porozumienie określa m.in. następujące zasady:

- Darczyńcy 1,5% procenta powinni wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2023 nr KRS Fundacji AVE – 0000229157 oraz w rubryce „Cel szczegółowy” numer szkoły i miasto (np. SP 560, Warszawa).   

- 75% zebranych środków trafia do Rady Rodziców, 25% środków zostaje przeznaczonych na obsługę organizacyjno-finansową programu oraz statutowe działania edukacyjno-wychowawcze Fundacji AVE.

3. Zalecamy, aby Rada Rodziców podjęła uchwałę o podjęciu współpracy z Fundacją AVE i podpisaniu porozumienia.  

4. Po otrzymaniu z Izby Skarbowej informacji o wysokości wpłat z tytułu 1,5% (październik/listopad 2024) Fundacja AVE przesyła informację o wysokości uzyskanego przez daną Radę Rodziców dofinansowania.

5. Następnie Rada Rodziców przesyła Fundacji AVE skan uchwały, w której podejmuje decyzję, na jaki cel zostaną przekazane środki (np. zakup tablicy multimedialnej, dofinansowanie wycieczek, dofinansowanie obiadów itd. itp.), a Fundacja AVE po jej otrzymaniu przekazuje pieniądze na wskazany numer rachunku bankowego w formie darowizny.   

***

Cieszymy się na współpracę i jesteśmy do Państwa dyspozycji. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: biuro@fundacjaave.pl, 608 178 447, 600 495 790. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Państwem ze strony Fundacji AVE jest p. Dominika Kochanowska.