SOBOTA 17 X 2020 g. 10, WYCIECZKA OGÓRKIEM SZLAKIEM MATKI MATYLDY GETTER

1. Zapraszamy na wycieczkę zabytkowym ogórkiem szlakiem warszawskich miejsc, związanych z Matką Matyldą Getter w 150. rocznicę Jej urodzin.  Wycieczkę organizujemy z zachowaniem wszelkich przepisów sanitarnych (obowiązek zasłaniania nosa i ust, konieczne dezynfekcja rąk przed wejściem do autobusu, połowa miejsc wolna). Wycieczkę poprowadzi Bartłomiej Włodkowski, w trakcie planowane są przystanki. 
2. TERMIN:
SOBOTA 17 X 2020  
Start: g. 10 - Plac Bankowy (parking)
Powrót w to samo miejsce ok. g. 13.30/14
3. OBOWIĄZUJĄ REŻIMY SANITARNE:
- konieczna dezynfekcja rąk przez wejściem do autobusu
- konieczne jest zasłanianie ust i nosa
- na przystankach konieczne będzie zachowywanie dystansu między uczestnikami 
Uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność i deklarują, że nie mają oznak zakażenia COVID-19.
4. ZAPISY:
Poprzez wypełnienie poniższego formularza.
Prosimy o wypełnienie formularza OSOBNO dla każdej zapisywanej osoby.
Wycieczka bezpłatna, organizowana w ramach projektu Fundacji AVE dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu "Kultura-Interwencje", Urząd ds. Kombatantów i Osób Reprejsonowanych oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
5. KONTAKT Z NAMI: tel. 608 178 447, avetki@wp.pl

Wspierają nas