ZGŁOSZENIA OD NGO-sów I EDUKATORÓW, KTÓRZY MOGĄ POPROWADZIĆ ZAJĘCIA DLA DZIECI UKRAIŃSKICH UCHODŹCÓW W WARSZAWIE I OKOLICACH  

We współpracy z warszawskim Biurem Edukacji Fundacja AVE uruchamia pilotażową akcję organizowania zajęć edukacyjno-rekreacyjnych (wszelakich) dla dzieci ukraińskich, które przebywają w różnych hotelach/ośrodkach w Warszawie i okolicach. Poszukujemy NGO-sów i edukatorów, którzy wolontariacko chcą poprowadzić w dogodnym czasie najrozmaitsze zajęcia, które odmienią trudną codzienność dzieciaków i młodzieży z Ukrainy. Mamy bieżący kontakt z placówkami, gdzie przebywają Ukraińcy i chcemy łączyć potencjały. :) Nasza akcja zaplanowana jest na razie na 2 tygodnie, a później będziemy myśleli o stworzeniu długofalowych rozwiązań.  
Zainteresowane udziałem w akcji NGO-sy i osoby prywatne, prosimy o zarejestrowanie. Z każdym zgłoszonym będziemy się kontaktowali osobno, żeby ustalić szczegóły.
Zbieramy również (osobny formularz - https://fundacjaave.pl/pl/events/428) zgłoszenia od osób, które mogą wolontariacko zaangażować się w tłumaczenie na język ukraiński lub rosyjski takich zajęć (nie muszą to być dyplomowani tłumacze, ale osoby, które znają ukraiński lub rosyjski).
W polu "Imię, nazwisko" prosimy o wpisanie danych osoby do kontaktu.
W polu "Nazwa i adres placówki patronującej" prosimy wpisać po prostu nazwę organizacji. Jeśli zgłoszenie dotyczy osoby prywatnej - prosimy wpisać: "zgłoszenie indywidualne".
 W polu "telefon kontaktowy" prosimy wpisać numer bez spacji, jako ciąg cyfr.  

Wspierają nas