Zajęcia dla dzieci o Henryku Melcerze-Szczawińskim z Marcelina, 15 V 2021, g. 10.10, SP 366, ul. Strumykowa 21

Zajęcia dla dzieci o Henryku Melcerze-Szczawińskim z Marcelina 
Prowadzi Anna Ługowska
Zajęcia odbędą się w SP 366, ul. Strumykowa 21 o g. 10.10. Potrwają 1 h.
Ze względów pandemicznych rodzice nie mogą wejść do budynku z dziećmi. Dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie.
KAŻDE DZIECKO ZAPISUJEMY OSOBNO!
Osoba przychodząca na zajęcia oświadcza, że nie ma objawów COVID 19 oraz zobowiązuje się do zasłaniania ust i nosa. 

Wspierają nas