OGÓRKIEM SZLAKIEM MATKI GETTER - zapisy na 17 i 24 X 2020

wróć

W soboty 17 i 24 października o g. 10 z Placu Bankowego w Warszawie wyruszą wycieczki zabytkowym autobusem szlakiem Matki Matyldy Getter.

Uczestnicy odwiedzą klasztory przy Żelaznej oraz w Płudach i na Białołęce Dworskiej, grób Matki Matyldy na Powązkach oraz Muzeum św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, założyciela zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi.

Udział bezpłatny, obowiązują zapisy:

- Jest takie miejsce w Warszawie, które było granicą piekła – mówi Bartłomiej Włodkowski z Fundacji AVE. - Zaledwie jedna ściana dzieliła „nasz” świat, co prawda wówczas bardzo niespokojny i pełen zagrożeń, od miejsca, gdzie umarła nadzieja.

W tym „granicznym” miejscu, przy ulicy Żelaznej, od 1862 roku mieszkają siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Ich klasztor przylegał w czasie okupacji do warszawskiego getta. I to właśnie ten dom i mieszkające tam zakonnice odegrały kluczową rolę w ratowaniu dzieci żydowskich. W rozmaity sposób przejmowały dzieci i ukrywały w swoich domach w Warszawie oraz w najbliższej okolicy, m.in. na Białołęce, w Płudach, w Międzylesiu, Aninie, Chotomowie, Markach i Brwinowie. Ocaliły co najmniej pół tysiąca dzieci i dwieście pięćdziesiąt dorosłych, a to tylko „przypadki” udokumentowane.  

„Ratuję człowieka, który prosi o pomoc” - zwykła mówić ówczesna przełożona prowincji warszawskiej sióstr Rodziny Maryi i spiritus movens całej akcji - matka Matylda Getter, uhonorowana odznaczeniem "Sprawiedliwa wśród narodów świata", która wielokrotnie podkreślała, że nic wielkiego nie robi, a ukrywanie i ratowanie Żydów to obowiązek. Nie zmuszała współsióstr do heroizmu. Zawsze pytała poszczególne przełożone i wychowawczynie w sierocińcach, szkołach i przedszkolach: „Czy przyjmie siostra błogosławieństwo Boże?”

W 2020 roku przypada 150-lecie urodzin tej niezwykłej kobiety! Z tej okazji z inicjatywy Fundacji AVE oraz Matki Generalnej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Janiny Kierstan powstało oratorium „Sprawiedliwe” na solistów, chór mieszany i orkiestrę, dedykowane bohaterskim zakonnicom, a także organizowane są wycieczki szlakiem Matki Matyldy.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencja 2020, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.